Omvisning

På Ramme vil vi, fra åpningen i 2019, tilby omvisninger til grupper og bedrifter, og til barn og unge. Dere kan velge mellom mange forskjellige temaer i våre aktuelle utstillinger og utendørsarealer. Deler av vårt utstillingsareal vil du finne i underetasjene på Ramme fjordhotell. Vi vil i fremtiden tilby formidling i våre faste og temporære utstillinger. Ramme billedgalleris faste samling består av flere kjente kunstverk som vi gjerne viser frem. Vår utstilling Munch Dokumentar bygger på Edvard Munch tid på stedet, hva han skape og hvordan han levde her. Vi vil også vise Haveutstillingen, en videreføring av Drammens museums tidligere utstilling og Vognremissen. Vi vil også tilby formidling på vår besøksgård med gårdsdrift og jordbruk som tema. I tillegg tilbyr vi også omvisning i Havlystparken, parkanlegget uten make der den ligger ved fjorden. Omvisningene kan kombineres med kurs, konferanser og selskap eller med bespisning i Ramme fjordhotells lokaler. Formidlingsopplegget til barn og unge legger vekt på elevenes møte med natur, gårdsbruk, kunst, historie og kulturarv. Dette tilpasses alder og kompetansemål.