Vi søker erfaren Driftstekniker

Det nye anlegget vil inneholde avanserte tekniske og sikkerhetsmessige løsninger. Nå søker vi en operativ, energisk og allsidig person til den nyopprettede stillingen som Driftstekniker. Du vil være selskapets hovedressurs innen det tekniske, mekaniske og sikkerhetsmessige fagområdet. Som driftstekniker vil du ivareta alle typer drifts- og vedlikeholdsoppgaver på bygningene og serviceoppgaver til brukerne. Du vil i hovedsak arbeide med forebyggende vedlikehold på bygninger og tekniske anlegg, spesielt varme- og ventilasjonsanlegg, alarm- og sikkerhet, samt service og vaktmesterfunksjoner. Stillingen rapporterer til Driftsleder i Ramme Eiendom. Stillingens funksjon, oppgaver og områdetilhørighet kan bli endret ved behov. Arbeidssted er Ramme gård i Hvitsten. • Gjennomføre forebyggende og korrektivt vedlikehold på anlegg innen fagområdet • Utføre driftstekniske arbeidsoppgaver • Følge opp internkontroll av tekniske anlegg • Dokumentere internkontroll m.m. i Ramme Eiendom`s FDV-system. • Bidra med innspill til drifts- og vedlikeholdsplaner • Foreta regelmessig forbruksregistrering innen drift • Følge opp drifts- og vedlikeholdsoppdrag utført av eksterne leverandører • Bistå med brukerserviceoppgaver og utføre forefallende oppgaver ved behov. • Bistå i eller gjennomføre mindre tverrfaglige prosjekter knyttet til bygningsdrift. • Gi faglige innspill på tekniske løsninger. • Instruere/lære opp egne brukere i bruk av eiendommen og anleggene. • Etter avtale delta i vaktordning. Mester- eller fagbrev innen VVS eller elektro er en fordel. Søkere med fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer eller med fagbrev som byggdrifter vil bli vurdert. Dokumentert relevant praktisk erfaring vil bli tillagt vekt. God IT-kompetanse og erfaring med FDV-system, SD-anlegg og varmepumpeanlegg. God kjennskap til eiendomsdrift vil bli tillagt særlig vekt. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning. Vi søker deg som samarbeider godt og bidrar til et hyggelig arbeidsmiljø. Du kan både se og lage gode løsninger. Du er systematisk og ryddig. Det er viktig for oss at du er initiativrik og samvittighetsfull i ditt arbeid. Stillingen krever at du har normalt god helse til å gjennomføre oppgavene. Personlig egnethet for stillingen vil bli spesielt vektlagt. **Ramme Eiendom er et heleid selskap av Petter Olsen. Ramme Eiendom bygger og forvalter eiendom på Ramme og Hauger gårder i Vestby kommune. Petter Olsen er største eiendomsbesitter i Vestby kommune.** Søknad til stillingen kan sendes r.h@ramme.no . Søknadsfrist er 15. mai. For nærmere informasjon om stillingen, kontakt: Rune Hesthammer r.h@ramme.no , telefon 416 64 763