Petter Olsen

Om Rammes arkitektur

*Petter Olsen i blomsteralléen, fra nettsidene til Ramme.

Petter Olsen

Petter Olsens tale

Petter Olsens’ tale ved utdelingen av Arkitekturopprørets hederspris Christiania Gamle Rådhus, onsdag 23.11.22

Petter Olsen i Havlystparken, fra nettsidene til Ramme.

Petter Olsen

Statement from Petter Olsen

Statement from Petter Olsen to the media after the sale of «The Scream» at Sotheby’s New York, May 2012