Kunst

Munchvandring

*Edvard Munchs villa, rett innenfor ytterdøren, fra nettsidene til Ramme.

Bli med på en historisk reise gjennom kulturlandskapet til Øvre og Nedre Ramme, og opplev området med Munchs øyne.

På Ramme både levde og skapte Edvard Munch i vitalismens ånd. Her jobbet han med motivene til Universitetet i Oslos Aula, og andre motiver fulle av liv og farger.

Vandringen begynner på Ramme, går gjennom Havlystparken og ned til Munchs eiendom Nedre Ramme, og Villa Munch. Du får gå kulturstien «I Munchs fotspor», som viser kunstnerens motiver i hans skogs- og kystlandskap.

Munch selv, hans venner og andre er kildene til historiene du her vil høre. Flere av Munchs originale verk får du se og vite mer om i Ramme billedgalleri, der omvisningen avsluttes.

Omvisningen gir deg ny og kanskje overraskende kunnskap om kunsten, Edvard Munch og hans nære tilknytning til stedet.

Les mer:

Møt den vitalistiske Edvard Munch på Ramme.

Praktisk

Omvisningen varer i 100 minutter. Dette inkluderer Ramme billedgalleri.

Munchvandring søndag 3. desember utgår grunnet sykdom.