Edvard Munchs landsted, Nedre Ramme, eller Muncheramme, i Hvitsten.

Edvard Munchs villa

Besøk Edvard Munchs villa på Nedre Ramme, og få en følelse av hvordan det var å leve på hans tid.

Edvard Munch kjøpte eiendommen Nedre Ramme i 1910, og beholdt den til sin død i 1944. Selv om han visstnok ikke syns huset var så veldig flott, så var han svært fornøyd med plasseringen.

«Det Sted jeg har er næsten det vakreste langs hele kysten.» – Edvard Munch, 1911.

Kulturstien I Munchs fotspor

På Nedre Ramme har vi etablert kulturstien «I Munchs fotspor».

Her kan du vandre i Munchs eget landskap og se gjengivelser av kunsten hans på stedene der han hentet motivene.

På kulturstiens hovedskilt finner du informasjon om Munchs liv og virke på stedet. Du vil også se relevante kunstverk og fotografier. Der er et kart over området som viser stien, dens plassering og skilt.

Langsmed stien finner du åtte skilt med fotografier og gjengivelser av Munchs kunstverk. Disse skiltene viser utvalgte verk og fotografier fra Munchs tid på Ramme. De er plassert der de hører hjemme i terrenget.

Mer om Edvard Munch på Ramme, kunstverkene han laget her, hans liv og modeller kan du se på våre utstillinger i Ramme Billedgalleri, eller du kan bli med på Munchvandring.

Kulturstien går langs fjorden i vest. Stien er tilrettelagt, med stensettinger og markeringer. Ved stiens begynnelse er det en informasjonstavle som forteller om kunstnerens liv og virke på stedet. Langs stien er det utplassert punktskilt med reproduksjoner av Munchs verk.

I Munchs fotspor er realisert med midler fra Sparebankstiftelsen DNB og er et samarbeid med Vestby kommune.

OMVISNING

Munchvandring

Bli med på en historisk reise gjennom kulturlandskapet til Øvre og Nedre Ramme, og opplev området med Munchs øyne.