Edvard Munchs villa på Nedre Ramme er nå ferdig renovert og satt tilbake i opprinnelig prakt!

Edvard Munch kjøpte eiendommen Nedre Ramme i 1910, og beholdt den til sin død i 1944.

På Nedre Ramme har vi skapt et historisk miljø inspirert av Munchs samtid. Hans villa, bygget i fransk chateaustil, og eiendom, er satt i stand, og fremstår nå i nyvunnet prakt.

Overnatte i Villa Munch?

Kulturstien I Munchs fotspor

På Nedre Ramme har vi etablert kulturstien I Munchs fotspor. Her kan du vandre i Munchs eget landskap og se gjengivelser av kunsten hans på stedene der han hentet motivene.

På kulturstiens hovedskilt finner du informasjon om Munchs liv og virke på stedet. Du vil også se relevante kunstverk og fotografier. Der er et kart over området som viser stien, dens plassering og skilt.

Langsmed stien finner du åtte skilt med fotografier og gjengivelser av Munchs kunstverk. Disse skiltene viser utvalgte verk og fotografier fra Munchs tid på Ramme. De er plassert der de hører hjemme i terrenget.

Mer om Edvard Munch på Ramme, kunstverkene han laget her, hans liv og modeller kan du se på våre utstillinger i Ramme Billedgalleri, eller du kan bli med på Munchvandring.

Kulturstien går langs fjorden i vest. Stien er tilrettelagt, med stensettinger og markeringer. Ved stiens begynnelse er det en informasjonstavle som forteller om kunstnerens liv og virke på stedet. Langs stien er det utplassert punktskilt med reproduksjoner av Munchs verk.

I Munchs fotspor er realisert med midler fra Sparebankstiftelsen DNB og er et samarbeid med Vestby kommune.

For booking av privat omvisning med formidler, kontakt oss på post@ramme.no eller telefon 64 98 32 00.

«Det Sted jeg har er næsten det vakreste langs hele kysten.» – Edvard Munch, 1911.

Mer Edvard Munch

Foto av maleriet Bølger av Edvard Munch.

kunst

Edvard Munch på Ramme

Her vektla han de naturlige omgivelsene, og skapte kunstverk i vitalistisk stil: Motivene hans ble frodige, med natur og mennesker malt fulle av liv og i sterke farger.

Til Edvard Munch på Ramme!
Foto av middag fra Ramme kro og restaurant.

mat

Munch på tallerkenen

På Ramme kro og restaurant er veien kort fra jord til bord. Ingrediensene vokser rett utenfor døren. Kokkene har Edvard Munch i tankene når rettene komponeres. Her er kjøtt en ingrediens, ikke en hovedrolle.

Til Munch på tallerkenen!
Originalt svart hvitt foto av Edvard Munch på Nedre Ramme.

omvisning

Munchvandring

Bli med på en historisk reise gjennom kulturlandskapet til Øvre og Nedre Ramme, og opplev området med Munchs øyne.

Til Munchvandring!