Velkommen til Ramme gård, hvor bærekraft og dyrevelferd står sentralt. Her får du hilse på dyrene, lære om hvordan de lever og hva økologisk dyrehold innebærer.

Dyrehold på Ramme gård

Vi er opptatt av å ta vare på utrydningstruede husdyrraser, som en viktig del av vår kulturhistorie og det genetiske mangfoldet. Nesten alle dyreartene våre er utrydningstruede.

Er du riktig heldig kan du kanskje være vitne til en kylling som hakker seg ut av egget, eller en liten spire som akkurat er i ferd med å trenge seg gjennom jorden på jakt etter sollyset. Hver årstid har sine unike overraskelser å by på.

En lang historie

Det er holdt dyr på Ramme siden bronsealderen. Også Edvard Munch adopterte denne livsstilen. I dag finner du husdyr som hester, sauer, høns, gjess og ender, samt eksotiske fugle- og fiskearter i forbindelse med parkanlegget. Vi holder bier og produserer egen honning. 

Det økologiske landbruket krever høy dyrevelferd. Dyrene har utearealer for bruk hele året. 

Gammalnorsk spælsau

Gammalnorsk spælsau er, som etterkommer etter den gammelnorske sauen, blant de mest opprinnelige av sauerasene våre. «Spæl» er et annet ord for hale, og på disse sauene er halen kortere enn de mer moderne sauerasene.

I dag regnes gammelnorsk spælsau som en nasjonal, men ikke truet, rase. Selv om rasen ikke kan defineres som truet er den fortsatt sårbar og må fortsatt følges opp for å unngå å havne i en truet situasjon.

Sauene på Ramme beiter i skogen sommerstid, sammen med lammene sine. De er ikke gjerdet inne, men har Nofence-klaver om halsen. Dette er et virtuelt gjerdesystem, og sauene lærer seg å gjenkjenne «usynlige» gjerder ved hjelp av lydsignaler. Vi holder kontroll med flokken fra mobil eller PC, i tillegg til tilsyn på beitet. Sauene våre har en verdifull funksjon som landskapspleiere i et område som står i fare for gjengroing.

Økologisk jordbruk på Ramme gård

Økologisk jordbruk stimulerer til en mer bærekraftig utvikling og er mer klimavennlig enn tradisjonelt landbruk. Produktene er renere, får mer smak og har høyere næringsverdi enn ikke-økologiske produkter.

Ramme gård er drevet økologisk siden 1986. Hos oss brukes verken kunstgjødsel eller kjemiske plantevernmidler. Økologisk drift krever kunnskap og omtanke, men gir en ekstra verdi og kvalitet i jordbruket. Hans Kjærås, grønnsaksgartneren på Ramme gård, har solid erfaring med økologisk jordbruk. Grønnsaksproduksjonen har et femårig vekstskifte, for å holde på jordens fruktbarhet og forhindre sykdommer og ugress.