Ansatte

Ramme består av fem enheter: Rammestiftelsen for kunst, kultur og natur, Ramme Fjordhotell, Norder i Viken (NIV), Petter Olsen Privat (POP) og Ramme Eiendom.
Antall ansatte varierer med sesong og ligger på mellom 60 til 70.
Under finner du kontaktpersoner.

Ramme Eiendom

DESTINASJONS- OG ØKONOMILEDER
Eirik Stene

RAMME museum- og gårdsbutikk

LEDER, MUSEUM OG GÅRDSBUTIKK
Ingunn Hegge Wilberg