Musikk

Oslo-filharmoniens kammerserie med Mozart, Montgomery & Aulin

Velkommen til årets siste konsert, i samarbeid med Oslo-filharmonien.

Denne ettermiddagen blir du tatt med på et fascinerende dykk inn i strykekvartetter som representerer tre forskjellige æraer og stilarter.

Mozarts C-dur-kvartett med tilnavnet «Dissonans» regnes blant hans mest kjente, og trenger knapt noen videre presentasjon, mens svenske Valborg Aulin og amerikanske Jessie Montgomery kanskje blir nye, spennende bekjentskap for mange.

Programmet levner ingen tvil om kvartettformatets store allsidighet og publikumstekke.

Program

Jessie Montgomery (f. 1981): Break Away (2013)
Valborg Aulin (1860—1928): Strykekvartett nr 1 i F-dur (1884)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756—1791): Strykekvartett i C-dur, K. 465 «Dissonans»

Om programmet

Denne konserten blir en fargerik feiring av strykekvartettens historie, der vi får oppleve hele tre mesterverk fra like mange århundrer.

Mozarts Dissonanskvartett er muligens hans mest kjente strykekvartett, som den siste i en serie han dedikerte til «strykekvartettens far», Joseph Haydn.

Den kjente innledningen har en mystisk karakter som søker harmonisk mot en bestemt toneart. De innviklete dissonansene ble nok oppfattet som nye og forut for sin tid da Mozart levde — kanskje litt som Montgomerys Break Away gjør i vår tid.

Break Away åpner også med en tåkete, søkende stemning. Hennes teknikker og effekter, ofte inspirert av andre sjangere som jazz og hiphop, åpner helt nye dører for hva som er mulig i en kvartettbesetning.

Verket inneholder f.eks. flere improvisasjonssoloer i en stil man vanligvis forbinder med jazz.

Mellom Montgomery og Mozart spilles svenske Aulins første strykekvartett, skrevet nesten nøyaktig hundre år etter Dissonanskvartetten.

Aulins musikk ble skapt i et musikkmiljø som ga lite anerkjennelse til kvinnelige komponister. Som kvinne på 1800-tallet manglet Aulin støtte fra sine mannlige kolleger i Stockholm. Hun flyttet til slutt fra hovedstaden og måtte gi opp karrieren som komponist.

Strykekvartetten er et mesterverk i senromantisk stil som uttrykker både melankoli og håp. Det er ekstra meningsfullt å kunne spille Aulins musikk ved siden av Montgomerys — med tanke på Montgomerys suksess som kvinnelig komponist i vår tid.

Skrevet av Leah Tagami Andonov, september 2023

Velkommen til en stor kunstmusikalsk opplevelse!

Foto: John-Halvdan Halvorsen

Praktisk

Tid: Lørdag 18. november klokken 14:00

Sted: Den Gilde Hall

Utøvere:

Mariam Maghradze, fiolin
Leah Tagami Andonov, fiolin
Birgitta Halbakken, bratsj
Katharina Hager-Saltnes, cello