Ramme fjordhotell: Herberget, andre etasje

Alle rom i Herberget er unikt innredet, og rommene er oppkalt etter en samtidig kunstner, eller noen med tilknytning til Olsen-familien. Oppdag det som ligger bak rommene i andre etasje her.

Annie, deluxerom i Ramme Fjordhotell, fra nettsiden Ramme Fjordhotell.

Annie

Annie Sofie Mark Olsen (1885-1964) var datter av skipsreder Thomas Fredrik Olsen og Maren Sofie Hoelstad Enger. Anne Sofie var søsteren til rederbrødrene Rudolf (1882-1951) og Thomas Fredrik (1897-1969), og tanten til Petter her på Ramme. Hun ble kalt Annie.

I 1913 giftet Annie seg med Bjørn Talén, og de reiste til Napoli der Talén fulgte sangstudier.

Han debuterte i Universitetets Aula året etter og videre ved Nationaltheatrets Aida.

Bjørn Talén ble en ledende operasanger i årene som fulgte og reiste mye i jobben. Annie og Bjørn fikk datteren Ina Bolette Johanne Talén i 1916, men de skilte lag i 1937.

Astrid, deluxerom i Ramme Fjordhotell, fra nettsiden Ramme Fjordhotell.

Astrid

Astrid Elisabeth Olsen (1888-1980) var datter av skipsreder Thomas Fredrik (1857-1933) og Sofie Enger. Hun var søsteren til rederbrødrene Rudolf (1882-1951) og Thomas Fredrik (1897-1969), og tanten til Petter her på Ramme. Hun giftet seg med Nils Bache Børresen fra Drammen, som også drev innenfor shipping og trelast. De flyttet til Oslo, men har hatt sommersted i Hvitsten.

Carl, deluxerom i Ramme Fjordhotell, fra nettsiden Ramme Fjordhotell.

Carl

Carl Dørnberger (1864-1940), var en norsk kunstner født i Tønsberg av tyske foreldre. Alt i Tønsberg begynte hans kunstutdannelse før han dro til Sola og var elev hos en marinemaler. Dørnberger fortsatte sin utdannelse i Paris. Det er stor variasjon i hans produksjon, både i kvalitet og motivkrets. Han tegnet og illustrerte, malte landskap og portretter, bibelske motiver og bilder av musketerer. Flere av kunstnerens motiver er fra nærområdet i Son, der han bodde fra rundt 1896 til han døde i 1940.

Einar, deluxerom i Ramme Fjordhotell, fra nettsiden Ramme Fjordhotell.

Einar

Einar Møinichen (1873-1961) startet Ramme Sanatorium på begynnelsen av 1900-tallet. Han var sterkt inspirert av Sebastian Kneipp, som grunnla anstalter for ulike behandlinger. Møinichens benyttet samme utgangspunkt som Kneipp gjorde: ‘’Natura sanat – naturen helbreder’’.

Ramme Sanatorium skal ha vært det første i landet som ble drevet etter ”naturlege”-prinsippet og Møinichen var spesielt opptatt av badets rensende, helende og herdende effekt. Han ga pasientene forskjellige typer bad; luftbad, varme og kalde bad, samt sjøbad. Møinichen skrev bøker og satte opp dietter for pasienter til forskjellig bruk: fetende, avmagrende, drivende, lacto-vegetabilsk og sukkersykediett.

Rudolf, deluxerom i Ramme Fjordhotell, fra nettsiden Ramme Fjordhotell.

Rudolf

Rudolf Olsen (1856-1876) var sønn av Petter (1821-1899) og Bolette Olsen (1829-1923) i Hvitsten. Rudolf hadde to brødre: Thomas Fredrik / «Store Fred» og Ole Petter. Det var disse tre brødrene som førte Olsens skipsfartstradisjon videre fra slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.

Broren til Rudolf, Thomas Fredrik, fikk også en sønn som de kalte Rudolf, født i 1882.

Han overtok etter hvert Fred. Olsen & Co sammen med sin bror igjen, Thomas jr. Olsen (1897-1969).

Rudolf giftet seg med Helene Feyer Andvord, og sammen fikk de datteren Sofie Helene (1913-1989).

Fredrik, deluxerom i Ramme Fjordhotell, fra nettsiden Ramme Fjordhotell.

Fredrik

Fredrik Christian Olsen (1815-1875) var eldstesønn av Ole og Rønnaug Christiansen, født i Hvitsten. Sammen med brødrene, Petter og Andreas ble han skipskaptein, øverste myndighet på skip. Brødrene startet som skippere på relativt små og eldre skuter, og ble gradvis medeiere og etter hvert eiere av flere skuter.

Da den engelske navigasjonsakten ble opphevet i 1849, skapte det en oppblomstring innen internasjonal handel og skipsfart som brødrene benyttet seg av. Fredrik Christian var den som lyktes best og eide hele 22 skuter. Han etablerte Fred. Olsen selskapet i 1848 og brødrenes forretningsvirksomhet ble etter hvert så omfattende at det ble anlagt egen tollstasjon i Hvitsten.

Fredrik Christian giftet seg med Marie og sammen kjøpte de Ramme gård i 1857 som sommerresidens. Da han døde i 1875, arvet de to brødrene sammen med enken Marie. Fredrik Christian var broren til dagens Rammes Petter Olsens tippoldefar.

Frits, deluxerom i Ramme Fjordhotell, fra nettsiden Ramme Fjordhotell.

Frits

Frits Thaulow (1847-1906), var norsk maler. Han kom fra en rik familie, og studerte kunst uten økonomiske vanskeligheter. Dette gjorde han først i den norske hovedstaden, så ved Kunstakademiet i København.

Etter dette fortsatte han sine studier hos Hans Gude.

Thaulow tilbrakte mye av sin tid i utlandet, også etter utdannelsen.

I Norge var han aktivt med i kunstlivet og kunstpolitikken, først og fremst med dannelsen av det vi i dag kaller Høstutstillingen.

Thaulow tilbragte tid på Rammebråten sammen med Christian Krohg og Lassonsøstrene. Hans andre ekteskap var med en av søstrene, Alexandra Lasson.

Johanne, deluxerom i Ramme Fjordhotell, fra nettsiden Ramme Fjordhotell.

Johanne

Johanne Matthea Kristiansdatter Olsen (1855-1953) var gift med sjømannen Jalmar og bodde i Hvitsten. Hun ble tidlig enke med fire barn. Etter at Ingeborg Kaurin giftet seg og sluttet å jobbe for Munch, tok Johanne over husarbeidet.

Da Munch bodde på Ekely varslet han Telegrafsentralen i Hvitsten før han dro til Nedre Ramme, og ga beskjed om når Johanne skulle gå til huset hans og hva hun skulle gjøre klart.

Det var som regel et varmt måltid som skulle lages. Munch brukte gjerne Muncheramme om somrene, helt frem til 30-tallet, og Johanne var fortsatt hushjelp.

Johanne Sophie Munch (1862-1877) var den eldste søsteren til Edvard Munch.

Hennes død i tuberkulose i 1877 satte et sterkt preg på Munch, og i 1886 malte han bildet «Det syke barn» som viser hennes sykeleie.

Munch skrev senere at dette var hans gjennombrudd, og at det meste av hans senere arbeider fikk sin fødsel i dette bildet.

Marie, deluxerom i Ramme Fjordhotell, fra nettsiden Ramme Fjordhotell.

Marie

Marie ble født i Vestby og flyttet med familien til Hvitsten. Der traff hun Fredrik Chr. Olsen, første generasjon Olsen. Han var sønn av Ole Christiansen (1897-1969), og Rønnaug Pedersen (1787-), som flyttet hit til Hvitsten tidlig 1800-tallet. Marie og Fredrik Christian Olsen giftet seg og kjøpte Ramme gård som sommerbolig i 1857. Marie solgte husholdningsvarer fra gården, som egg, melk og grønnsaker.

Marie ble enke i 1875, og solgte Ramme til Hans Pettersen i 1880. De kjøpte også Kjøpmannsgården i Hvitsten og drev rederiet derfra. Det ble ingen arvinger, men Marie opprettet et legat til Hvitstens skolepiker. Nærmere bestemt et Håndarbeidslegat. De kjøpte inn ull, garn og sysaker for å lære barna å sy sine egne klær. Pikene i Hvitsten var stort sett penere kledt enn andre barn, nettopp på grunn av dette legatet.

Rudolf, deluxerom i Ramme Fjordhotell, fra nettsiden Ramme Fjordhotell.

Rudolf

Rudolf Olsen (1856-1876) var sønn av Petter (1821-1899) og Bolette Olsen (1829-1923) i Hvitsten. Han hadde to brødre: Thomas Fredrik «Store Fred» og Ole Petter. Det var disse tre brødrene som førte Olsens skipsfartstradisjon videre fra slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.

Broren til Rudolf, Thomas Fredrik, fikk også en sønn som de kalte Rudolf, født i 1882.

Han overtok etter hvert Fred. Olsen & Co sammen med sin bror igjen, Thomas jr. Olsen (1897-1969). Rudolf giftet seg med Helene Feyer Andvord, og sammen fikk de datteren Sofie Helene (1913-1989).