Ramme fjordhotell: Herberget, andre etasje

Alle rom i Herberget er unikt innredet, og rommene er oppkalt etter en samtidig kunstner, eller noen med tilknytning til Olsen-familien. Les mer om rommene her.

Annie

Annie Sofie Mark Olsen (1885-1964) var datter av skipsreder Thomas Fredrik Olsen (1857-1933) og Maren Sofie Hoelstad Enger. Anne Sofie var søsteren til rederbrødrene Rudolf (1882-1951) og Thomas Fredrik (1897-1969), og tanten til Petter her på Ramme. Hun ble kalt Annie.

I 1913 giftet Annie seg med Bjørn Talén og de reiste begge til Napoli der Talén fulgte sangstudier. Han debuterte i Universitetets Aula året etter og videre ved Nationaltheatrets Aida. Bjørn Talén ble en ledende operasanger i årene som fulgte og reiste mye i jobben. Annie og Bjørn fikk datteren Ina Bolette Johanne Talén i 1916, men de skilte lag i 1937.

Astrid

Astrid Elisabeth Olsen (1888-1980) var datter av skipsreder Thomas Fredrik (1857-1933) og Sofie Enger. Hun var søsteren til rederbrødrene Rudolf (1882-1951) og Thomas Fredrik (1897-1969), og tanten til Petter her på Ramme.

Hun giftet seg med Nils Bache Børresen fra Drammen, som også drev innenfor shipping og trelast. De flyttet til Oslo, men har hatt sommersted i Hvitsten.

Carl

Carl Dørnberger, egentlig Carl Johannes Andreas Adam Dørnberger (1864-1940), var en norsk kunstner. Hans foreldre kom fra Tyskland og Dørnberger ble født i Tønsberg.

Alt i Tønsberg begynte hans kunstutdannelse før han dro til Sola og var elev hos en marinemaler. Dørnberger fortsatte sin utdannelse i Paris. Det er stor variasjon i hans produksjon, både i kvalitet og motivkrets. Han tegnet og illustrerte, han malte både landskap og portretter, bibelske motiver og bilder av musketerer. Flere av kunstnerens motiver er fra nærområdet i Son, der han bodde fra rundt 1896 til han døde i 1940.

Finlands store kunstner, Akseli Gallen-Kallela, var en god venn av Dørnberger. I tillegg hadde Dørnberger kontakt med flere av de samtidige kunstnere, deriblant Edvard Munch.

Prins Carl av Danmark ble valgt som norsk monark etter folkeavstemningen i november 1905. Han tok kongenavnet Haakon VII.

Valget stod reelt mellom republikk eller monarki, men ble formulert som et ja eller nei til prins Carl. Den unge norske staten hadde nettopp oppløst unionen med Sverige og velgerne stod i et enormt press i å svare ja til monarki.

Haakon VII var født Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel (1872-1957) og tilhørte fyrstehuset Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg og ble født som prins Carl av Danmark. Han var Norges konge fra 1905 til 1957.

Einar

Einar Møinichen (1873-1961), norsk lege og foregangsmann. Einar Møinichen startet Ramme Sanatorium for fysikalsk og diettisk behandling på begynnelsen av 1900-tallet. Møinichen var sterk inspirert av Sebastian Kneipp, den tyske katolske presten og professoren som grunnla forskjellige anstalter for sine ulike behandlingskurer.

Møinichens behandlinger ved Ramme Sanatorium benyttet samme utgangspunkt som Kneipp gjorde ved sine behandlingssteder: ‘’Natura sanat – naturen helbreder’’.

Ramme Sanatorium skal ha vært det første i landet som ble drevet etter ”naturlege”-prinsippet og Einar Møinichen var spesielt opptatt av badets rensende, helende og herdende effekt. Han gav pasientene forskjellige typer bad; luftbad, varme og kalde bad samt sjøbad. Møinichen skrev bøker og satte opp dietter for pasienter til forskjellig bruk: fetende, avmagrende, drivende, lacto-vegetabilsk og sukkersykediett.

Fredrik

Fredrik Christian Olsen (1815-1875) var eldstesønn av Ole og Rønnaug Christiansen, født i Hvitsten. Sammen med brødrene sine Petter og Andreas ble han øverste myndighet på skip, nemlig skipskaptein. Brødrene startet som skippere på relativt små og eldre skuter og ble gradvis medeiere og etter hvert eiere av flere skuter. Da den engelske navigasjonsakten ble opphevet i 1849, skapte det en oppblomstring innen internasjonal handel og skipsfart som brødrene benyttet seg av.  Fredrik Christian var den som lyktes best og eide hele 22 skuter. Han etablerte Fred. Olsen selskapet i 1848 og brødrenes forretningsvirksomhet ble etter hvert så omfattende at det ble anlagt egen tollstasjon i Hvitsten.

Fredrik Christian giftet seg med Marie og sammen kjøpte de Ramme gård i 1857 som sommerresidens. Da han døde i 1875, arvet de to brødrene sammen med enken Marie. Fredrik Christian var broren til dagens Rammes Petter Olsens tippoldefar.

Kong Fredrik III (1609-1670) av Danmark og Norge regjerte i perioden 1648-70 og tilhørte huset Oldenburg, nordtysk fyrsteslekt. Han huskes spesielt for at han var den monarken som innførte eneveldet ved et statskupp i 1660, senere bekreftet og formalisert gjennom Enevoldsarveregjeringsakten og Kongeloven.

Kong Fredrik V (1723-1766) av Danmark og Norge regjerte fra 1746-1766 og var også fra den oldenborgske slekt. Til tross for at Fredrik vokste opp i et pietistisk hjem, ble han livsnyter som elsket kvinner og vin.

Frits

Frits Thaulow, egentlig Johan Fredrik Thaulow (1847-1906), var norsk maler. Han var også utdannet farmasøyt, men valgte kunsten i stedet for samme yrke som sin far.

Thaulow kom fra en rik familie og kunne studere kunst uten økonomiske vanskeligheter. Dette gjorde han først i den norske hovedstaden, så ved Kunstakademiet i København. Etter dette fortsatte han sine studier hos den kjente norske kunstneren Hans Gude i den tyske byen Karlsruhe.

Thaulow tilbrakte mye av sin tid i utlandet, også etter endt utdannelse. I Norge var han aktivt med i kunstlivet og kunstpolitikken, først og fremst med dannelsen av det vi i dag kaller Høstutstillingen.

Frits Thaulow tilbragte tid på Rammebråten sammen med Christian Krohg og Lassonsøstrene. Hans andre ekteskap var med en av søstrene, Alexandra Lasson.

 Johanne

Johanne Matthea Kristiansdatter Olsen (1855-1953) Hun ble gift med sjømannen Jalmar og bodde i Hvitsten. Hun ble tidlig enke og hadde fire barn å forsørge. Etter at Ingeborg Kaurin giftet seg og sluttet å jobbe for Munch, tok Johanne over husarbeidet.

Da Munch bodde på Ekely varslet han Telegrafsentralen i Hvitsten før han dro til Nedre Ramme, og ga beskjed om når Johanne skulle gå til huset hans og hva hun skulle gjøre klart. Det var som regel et varmt måltid som skulle lages. Munch brukte gjerne Muncheramme om somrene, helt frem til 30-tallet, og Johanne var fortsatt hushjelp.

Johanne Sophie Munch (1862-1877) var den eldste søsteren til Edvard Munch. Hennes død i tuberkulose i 1877 satte et sterkt preg på Munch, og i 1886 malte han bildet «Det syke barn» som viser hennes sykeleie. Munch skrev senere at dette var hans gjennombrudd, og at det meste av hans senere arbeider fikk sin fødsel i dette bildet.

Marie

Marie ble født i Vestby og flyttet med familien til Hvitsten. Der traff hun Fredrik Chr Olsen, første generasjon Olsen. Han var sønn av Ole Christiansen (1897-1969), og Rønnaug Pedersen (1787-), som flyttet hit til Hvitsten tidlig 1800-tallet.

Marie og Fredrik Christian Olsen giftet seg og de kjøpte Ramme gård som sommerbolig i 1857. Det var Marie selv som solgte husholdningsvarer fra gården, slik som egg, melk og grønnsaker. Marie ble enke i 1875 og solgte Ramme til Hans Pettersen i 1880. De kjøpte også Kjøpmannsgården i Hvitsten og drev rederiet derfra. Det ble ingen arvinger, men Marie opprettet et legat til Hvitstens skolepiker. Nærmere bestemt et Håndarbeidslegat. De kjøpte inn ull, garn og sysaker for å lære barna å sy sine egne klær.

Pikene i Hvitsten var stort sett penere kledd enn andre barn, nettopp på grunn av dette legatet.

Rudolf

Rudolf Olsen (1856-1876) var sønn av Petter (1821-1899) og Bolette Olsen (1829-1923) i Hvitsten. Rudolf hadde to brødre: Thomas Fredrik / «Store Fred» og Ole Petter. Det var disse tre brødrene som førte Olsens skipsfartstradisjon videre fra slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.

Broren til Rudolf, Thomas Fredrik, fikk også en sønn som de kalte Rudolf, født i 1882. Han overtok etter hvert Fred. Olsen & Co sammen med sin bror igjen, Thomas jr. Olsen (1897-1969). Rudolf giftet seg med Helene Feyer Andvord, og sammen fikk de datteren Sofie Helene (1913-1989)

Rudolf

Kristian Rudolf Olsen (1890-?) var opprinnelig fra Hvitsten, nærmere bestemt Hestvika.
Denne Olsen slekten er en annen gammel Hvitsten slekt. Rudolf var bryggeformann på 20- og 30-tallet. Han var en stor og sterk mann, som solgte billetter og tok imot varer på brygga ved den gamle fabrikken Stabil. En kjent kar for alle som bodde i Hvitsten.